Termíny seminářů
  • 26. - 27. leden 2013, Praha
Informace

Úspěšné podnikání

Výživové poradenství v praxi

Zabývali jste se někdy otázkami typu:

  • Jak si efektivně zorganizovat čas na práci s klientem?
  • Kolik si mám účtovat za své služby a jakým způsobem?
  • Co mám dělat, když zájemce odchází se slovy „…já si to ještě rozmyslím?“
  • Mám s klientem podepisovat smlouvu?
  • S jakými společnostmi spolupracovat?
  • Jaké potřebuji pomůcky a materiály pro svoji práci?
  • Čím to je, že nevydělávám dost peněz i přesto, že jsou moji klienti spokojeni?
  • Jak vypadá karta klienta či vzorový jídelníček?
  • Kde se dál mohu vzdělávat a čerpat informace?
Během semináře dostanete odpověď na tyto a mnoho podobných otázek.

Popis semináře

Seminář je zaměřen na specifické stránky podnikání ve výživovém poradenství. Seznámíte se detailně se systémem, který byl vyvinutý během desítek let a modelován na měnící se potřeby klientů i trhu. Dozvíte se metody a postupy pro organizaci celého procesu práce s klientem – od marketingu, přes prodej, dodávání služeb, finančního plánování a veškeré administrativy. Dostanete návod na to, jak začít a vést poradenskou praxi se ziskem a spokojenými klienty.

Účel semináře

Konkrétními návody zjednodušit a zefektivnit práci výživových poradců, kteří samostatně podnikají. Majitelům firem s wellness zaměřením dát návod na to, jak založit oddělení výživového poradenství.

Profil absolventa

Absolvent semináře má ucelený návod, jak úspěšně podnikat ve výživovém poradenství.